Правила, умови та політика конфіденційності

Умови повернення магазину isim.net.ua

Товар, замовлений у нашому Інтернет-магазині, ви можете повернути (обміняти) протягом 14 днів, не враховуючи дня купівлі, відповідно до закону України “Про захист прав споживача”, якщо цей товар не потрапляє до переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №172.

Обов’язкові умови для повернення або обміну товару:

Товар має бути повністю укомплектований
Наявність оригінальної та неушкодженої упаковки.
Сім карта повинна бути не активованою, без будь-яких слідів експлуатації.
Перед тим, як повернути товар, необхідно обов’язково зв’язатися з менеджером для оформлення заявки на повернення. Повернення здійснюється Новою поштою.

Повернення через Нову пошту

Товар можна повернути Новою поштою протягом 14 днів з моменту отримання замовлення.
Для відправки товару необхідно у службі підтримки (червона кнопка) отримати реквізити для відправки повернення у менеджера.
Пересилання товару здійснюється за рахунок покупця, посилка не повинна містити зворотний або накладений платіж.
Після відправлення товару необхідно повідомити менеджеру номер декларації.
Після повернення товару за умови збереження його споживчих властивостей і товарного вигляду здійснюється повернення грошових коштів протягом 14 днів після відправки.

Гарантійні зобов’язання та повернення бракованого товару.

Протягом 30 днів з моменту купівлі, у разі якщо товар виявився бракованим (сім-карту неможливо активувати) і клієнт отримав у технічній підтримці isim.net.ua відповідний висновок, він може бути замінений на новий або повернутий. У цьому випадку клієнт повинен вислати товар через нову пошту і вказати в технічній підтримці номер накладної відправки. Після повернення товару продавець протягом 7 днів, проводить технічну огляд несправного товару і в разі, якщо немає жодних технічних ушкоджень, втручань в роботу тарифних планів і операторських налаштувань з боку користувача, повертає повну вартість товару або замінює товар на новий \ аналогічний.

Основні положення

1) ISIM – бренд, під яким об’єднані всі віртуальні та фізичні ресурси, що надають послуги, сервіси та продають товари на сайтах, на яких офіційно розміщено торговельну марку ISIM або в партнерських мережах, у різних країнах світу.
2. ISIM – не є оператором зв’язку і не несе відповідальності за зміну тарифів операторами.
3. ISIM – не є виробником товарів і не несе відповідальності за зміну специфікацій виробниками.
4) ISIM – не впливає на роботу електронних систем передачі даних третіми сторонами та не гарантує їх коректну роботу, але зобов’язується надавати власні послуги та сервіси максимально швидко, допомагаючи вирішити Користувачам проблеми, що виникли під час взаємодії з ресурсами, сервісами та послугами, що їх Оператор публікує на своїх сайтах.
5. Купуючи або орендуючи послугу, сервіс або товар, Користувач погоджується з усіма умовами, політиками та правилами, опублікованими на цій сторінці.

Політика щодо обробки персональних даних

1. Загальні положення

Справжня політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог закону “Про персональні дані” (далі – Закон про персональні дані) і визначає порядок обробки персональних даних і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються ISIM (далі – Оператор / Оброблювач даних).
1.1 Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина під час оброблення його персональних даних, зокрема захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
1.2 Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайтів, на яких офіційно розміщена торгова марка ISIM.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1 Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.
2.2 Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).
2.3 Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їхню доступність у мережі інтернет за мережевими адресами, на яких офіційно розміщено торговельну марку ISIM.
2.4 Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку.
2.5 Знеособлення персональних даних – дії, унаслідок яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб’єкту персональних даних.
2.6 Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витяганням, використанням, переданням (поширенням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.
2.7 Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організовує та (або) здійснює оброблення персональних даних, а також визначає мету оброблення персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробленню, дії (операції), які вчиняють із персональними даними.
2.8 Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувачеві веб-сайтів, на яких офіційно розміщена торгова марка ISIM.
2.9 Персональні дані, дозволені суб’єктом персональних даних для поширення, – персональні дані, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб’єктом персональних даних шляхом надання згоди на обробку персональних даних, дозволених суб’єктом персональних даних для поширення в порядку, передбаченому Законом про персональні дані (далі – персональні дані, дозволені для поширення).
2.10. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайтів, на яких офіційно розміщена торговельна марка ISIM.
2.11. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.
2.12. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передання персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, зокрема оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних у будь-який інший спосіб.
2.13 Транскордонне передання персональних даних – передання персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі.
2.14. Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Основні права та обов’язки Оператора

3.1 Оператор має право:
– отримувати від суб’єкта персональних даних достовірну інформацію та/або документи, що містять персональні дані;
– у разі відкликання суб’єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Оператор має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у Законі про персональні дані;
– самостійно визначати склад і перелік заходів, необхідних і достатніх для забезпечення виконання обов’язків, передбачених Законом про персональні дані та прийнятими відповідно до нього нормативними правовими актами, якщо інше не передбачено Законом про персональні дані або іншими законами.
3.2 Оператор зобов’язаний:
– надавати суб’єкту персональних даних на його прохання інформацію, що стосується обробки його персональних даних;
– організовувати обробку персональних даних у порядку, встановленому чинним законодавством;
– відповідати на звернення і запити суб’єктів персональних даних та їх законних представників відповідно до вимог Закону про персональні дані;
– повідомляти до уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних за запитом цього органу необхідну інформацію протягом 30 днів з дати отримання такого запиту;
– публікувати або іншим чином забезпечувати необмежений доступ до цієї Політики щодо обробки персональних даних;
– вживати правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних;
– припинити передачу (розповсюдження, надання, доступ) персональних даних, припинити обробку та знищити персональні дані в порядку і випадках, передбачених Законом про персональні дані;
– виконувати інші обов’язки, передбачені Законом про персональні дані.

4. Основні права та обов’язки суб’єктів персональних даних

4.1 Суб’єкти персональних даних мають право:
– отримувати інформацію, що стосується обробки його персональних даних, за винятком випадків, передбачених федеральними законами. Відомості надаються суб’єкту персональних даних Оператором у доступній формі, і в них не повинні міститися персональні дані, що належать до інших суб’єктів персональних даних, за винятком випадків, коли є законні підстави для розкриття таких персональних даних. Перелік інформації та порядок її отримання встановлено Законом про персональні дані;
– вимагати від оператора уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав;
– висувати умову попередньої згоди при обробці персональних даних з метою просування на ринку товарів, робіт і послуг;
– на відкликання згоди на обробку персональних даних;
– оскаржити до уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних або в судовому порядку неправомірні дії або бездіяльність Оператора під час обробки його персональних даних;
– на здійснення інших прав, передбачених законодавством.
4.2 Суб’єкти персональних даних зобов’язані:
– надавати Оператору достовірні дані про себе;
– повідомляти Оператору про уточнення (оновлення, зміну) своїх персональних даних.
4.3 Особи, які передали Оператору недостовірні відомості про себе, або відомості про іншого суб’єкта персональних даних без згоди останнього, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

5. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

5.1 Прізвище, ім’я, по батькові.
5.2. Електронна адреса.
5.3. Номери телефонів.
5.4. Дані документів і платіжних інструментів.
5.5. Адреса фактичного місця проживання та реєстрації за місцем проживання та (або) за місцем перебування.
5.6 Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (у т.ч. файлів “cookie”) за допомогою сервісів інтернет-статистики.
5.7 Перераховані вище дані далі за текстом Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.
5.8 Обробка спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, інтимного життя, Оператором здійснюється тільки за згодою Користувача.
5.9 Обробка персональних даних, дозволених для поширення, з числа спеціальних категорій персональних даних, зазначених Законі про персональні дані, допускається, якщо дотримуються заборони і умови, передбачені Законом про персональні дані.
5.10 Згода Користувача на обробку персональних даних, дозволених для поширення в публічному доступі або особам, які не пов’язані з наданням Оператором послуг, сервісів або наданням товарів, оформляється окремо від інших згод на обробку його персональних даних. При цьому дотримуються умови, передбачені Законом про персональні дані. Вимоги до змісту такої згоди встановлюються уповноваженим органом із захисту прав суб’єктів персональних даних.
5.10.1 Згоду на обробку персональних даних, дозволених для поширення, Користувач надає Оператору безпосередньо.
5.10.2 Оператор зобов’язаний у строк не пізніше трьох робочих днів з моменту отримання зазначеної згоди Користувача опублікувати інформацію про умови обробки, про наявність заборон і умов на обробку необмеженим колом осіб персональних даних, дозволених для поширення.
5.10.3 Передавання (поширення, надання, доступ) персональних даних, дозволених суб’єктом персональних даних для поширення, повинно бути припинене в будь-який час на вимогу суб’єкта персональних даних. Ця вимога має містити прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), контактну інформацію (номер телефону, адресу електронної пошти або поштову адресу) суб’єкта персональних даних, а також перелік персональних даних, обробка яких підлягає припиненню. Зазначені в цій вимозі персональні дані можуть оброблятися тільки Оператором, якому вона направлена.
5.10.4 Згода на обробку персональних даних, дозволених для поширення, припиняє свою дію з моменту надходження Оператору вимоги, зазначеної в п. 5.9.3 цієї Політики щодо обробки персональних даних.

6. Принципи обробки персональних даних

6.1 Обробка персональних даних здійснюється на законній і справедливій основі.
6.2 Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з цілями збору персональних даних або допускається, за згодою Користувача.
6.3 Не допускається об’єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється в цілях, несумісних між собою.
6.4 Обробці підлягають тільки персональні дані, які відповідають цілям їх обробки.
6.5 Зміст і обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Не допускається надмірність оброблюваних персональних даних по відношенню до заявлених цілей їх обробки.
6.6 При обробці персональних даних забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних. Оператор вживає необхідних заходів та/або забезпечує їх вжиття щодо видалення або уточнення неповних чи неточних даних.
6.7 Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дає змогу визначити суб’єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі оброблення персональних даних, якщо строк зберігання персональних даних не встановлений законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб’єкт персональних даних. Оброблювані персональні дані знищуються або знеособлюються після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законом.

7. Цілі обробки персональних даних

7.1 Мета обробки персональних даних Користувача:
– інформування Користувача за допомогою надсилання електронних листів;
– укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів;
– передача даних третім сторонам, якщо послуга, сервіс або товар Оператора, передбачає і попереджає про подібний механізм надання послуги, сервісу або продажу товару;
– надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на вебсайтах, на яких офіційно розміщена торгова марка ISIM.
7.2 Також Оператор має право направляти Користувачеві сповіщення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору лист на адресу електронної пошти [email protected] з поміткою “Відмова від сповіщень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції”.
7.3 Знеособлені дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, поліпшення якості сайту і його змісту.

8. Правові підстави обробки персональних даних

8.1 Правовими підставами обробки персональних даних Оператором є:
– статутні (установчі) документи Оператора;
– договори, що укладаються письмово, усно і декларативно, між оператором і суб’єктом персональних даних;
– закони, інші нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних;
– згоди Користувачів на обробку їхніх персональних даних, на обробку персональних даних, дозволених для поширення.
8.2 Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайтах, на яких офіційно розміщено торговельну марку ISIM або спрямовані Оператору за допомогою електронної пошти. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.
8.3 Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (увімкнено збереження файлів “cookie” і використання технології JavaScript).
8.4 Суб’єкт персональних даних самостійно приймає рішення про надання його персональних даних та надає згоду вільно, своєю волею і в своєму інтересі.

9. Умови обробки персональних даних

9.1 Обробка персональних даних здійснюється за згодою суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних.
9.2 Обробка персональних даних необхідна для досягнення цілей, передбачених договором або законом, для реалізації послуг, сервісів, надання товарів і здійснення покладених на оператора функцій, повноважень та обов’язків.
9.3 Обробка персональних даних необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства про виконавче провадження.
9.4 Обробка персональних даних необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем чи поручителем за яким є суб’єкт персональних даних, а також для укладення договору за ініціативою суб’єкта персональних даних або договору, за яким суб’єкт персональних даних буде вигодонабувачем чи поручителем.
9.5 Обробка персональних даних необхідна для здійснення прав і законних інтересів Оператора або третіх осіб чи для досягнення суспільно значущих цілей за умови, що при цьому не порушуються права і свободи суб’єкта персональних даних.
9.6 Здійснюється обробка персональних даних, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб’єктом персональних даних або на його прохання (далі – загальнодоступні персональні дані).
9.7 Здійснюється обробка персональних даних, що підлягають опублікуванню або обов’язковому розкриттю відповідно до закону.

10. Порядок збирання, зберігання, передання та інших видів обробки персональних даних

10.1 Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
10.2 Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
10.3. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з наданням Оператором Користувачеві послуг, сервісів і надання товарів або виконанням законодавства.
10.4 У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора [email protected] з позначкою “Актуалізація персональних даних”.
10.5 Термін обробки персональних даних визначається досягненням цілей, для яких були зібрані персональні дані, якщо інший термін не передбачений договором або чинним законодавством.
Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора [email protected] з позначкою “Відкликання згоди на обробку персональних даних”.
10.6 Вся інформація, яка збирається сторонніми сервісами, зокрема платіжними системами, засобами зв’язку та іншими постачальниками послуг, зберігається та обробляється зазначеними особами (Операторами) відповідно до їхньої Угоди користувача та Політики конфіденційності. Суб’єкт персональних даних та/або Користувач зобов’язаний самостійно своєчасно ознайомитися із зазначеними документами. Оператор не несе відповідальність за дії третіх осіб, у тому числі зазначених у цьому пункті постачальників послуг.
10.7 Встановлені суб’єктом персональних даних заборони на передачу (крім надання доступу), а також на обробку або умови обробки (крім отримання доступу) персональних даних, дозволених для поширення, не діють у випадках обробки персональних даних у державних, громадських та інших публічних інтересах, визначених законодавством.
10.8 Оператор під час обробки персональних даних забезпечує конфіденційність персональних даних.
10.9 Оператор здійснює зберігання персональних даних у формі, що дає змогу визначити суб’єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо строк зберігання персональних даних не встановлений законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб’єкт персональних даних.
10.10. Умовою припинення обробки персональних даних може бути досягнення цілей обробки персональних даних, закінчення строку дії згоди суб’єкта персональних даних або відкликання згоди суб’єктом персональних даних, а також виявлення неправомірної обробки персональних даних.

11. Перелік дій, що здійснюються Оператором з отриманими персональними даними

11.1 Оператор здійснює збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передання (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення та знищення персональних даних.
11.2 Оператор здійснює автоматизовану обробку персональних даних з отриманням та/або передачею отриманої інформації інформаційно-телекомунікаційними мережами або без такої.

12. Транскордонна передача персональних даних

12.1 Оператор до початку здійснення транскордонного передання персональних даних зобов’язаний переконатися, наскільки це можливо, в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передання персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.
12.2 Транскордонне передання персональних даних на територію іноземних держав, які не відповідають вищезазначеним вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди суб’єкта персональних даних на транскордонне передання його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

13. Конфіденційність персональних даних

13.1 Оператор та інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов’язані не розкривати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб’єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законом.

14. Прикінцеві положення

14.1 Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань, що цікавлять, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти [email protected].
14.2 В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
14.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://isim.net.ua/usloviya-vozvrata/


Порядок і правила надання послуг, сервісів і товарів, повернення та вирішення спорів.

1. Загальні положення

1.1 Ці порядок і правила складені відповідно до вимог законів країн, в яких Оператор веде законну діяльність.
1.2 Замовляючи, купуючи або орендуючи будь-який товар, сервіс або послугу на будь-якому з сайтів Оператора, на яких офіційно розміщена торгова марка ISIM. Користувач підтверджує, що ознайомлений та згоден з даним порядком, правилами та основними поняттями, а також погоджується діяти згідно з порядком, правилами та буде діяти і використовувати послуги, сервіси та товари, згідно з призначенням та описами зазначеними на сайті Оператора.
1.3 Замовляючи, купуючи або орендуючи будь-який товар, сервіс або послугу на будь-якому з сайтів Оператора, на яких офіційно розміщена торгова марка ISIM. Користувач зобов’язується використовувати надані товари, сервіси або послуги, для законних дій і згідно з призначенням та описом, що вказані на сайтах Оператора для даного товару, послуги та сервісу. За всі дії, які суперечать закону або призначенню і опису товару, сервісу або послуги, які розміщені на сайтах Оператора для цих товарів, сервісів або послуг, Користувач зобов’язується нести відповідальність і приймає і розуміє, всю інформацію про товари, послуги та сервіси так, як її публікує Оператор і згоден з усіма уточненнями і поясненнями Оператора, якщо такі будуть необхідні.
1.4 У разі виникнення ситуацій, коли Користувач не може скористатися товарами, послугами або сервісами, що були замовлені, куплені або орендовані в Оператора, Користувач погоджується діяти згідно з Порядком і Правилами Оператора.

2. Основні поняття, що використовуються в Порядку та правилах

2.1. eSIM – віртуальна електронна послуга, що надається Оператором або третіми особами, якою можна користуватися, якщо пристрої Користувача володіють необхідними технічними та технологічними параметрами, що дозволяють використовувати даний вид послуг та надані контактні та інші дані, що надаються для надання послуги, є правильними, працездатними та дозволяють вільно приймати інформацію або послуги.
2.2 SIM – віртуальна електронна послуга, що надається Оператором або третіми особами, для користування якою потрібен фізичний носій, який може бути наданий Оператором або третіми особами.
2.3 Сервіс – інформація або комплекс заходів, що надаються Користувачеві Оператором або третіми особами, за допомогою наявних програм, систем, ресурсів, Веб-рішень та інших можливостей.
2.4 Послуга – вся інформація, сервіс тощо, що надається Оператором Користувачеві, платно або безкоштовно, за допомогою технічних та інформаційних можливостей Оператора.
2.5. Товар – фізичні предмети, які продаються на сайтах Оператора.

3. Порядок надання послуг та сервісів

3.1 Купівля, передача або надсилання eSIM означає, що Користувач підтверджує, що технічні та функціональні параметри його пристрою, дозволяють використовувати eSIM та він згоден і розуміє, що eSIM не підлягає поверненню та обміну.
3.2 Оператор відправляє дані eSIM на email, вказаний Користувачем. Користувач погоджується, що оператор не несе відповідальності за невірні дані вказані Користувачем, що може ускладнити доставку eSIM. Користувач погоджується, що технічні можливості та специфіка отримання email, припускає, що можливі збої в роботі електронних систем і готовий взаємодіяти з Оператором для вирішення проблем, якщо вони виникнуть, в процесі купівлі та використання.
3.2.1 Терміни дії тарифів eSIM з помісячною оплатою, де на сайтах Оператора не можливий вибір терміну дії, починають діяти з моменту купівлі, протягом терміну, що заявлений на сайтах Оператора;
3.2.2 Терміни дії тарифів eSIM з поденною оплатою або такі, для яких на сайтах Оператора, доступний вибір терміну дії, починають діяти з моменту зазначеного Користувачем при замовленні;
3.3. SIM – фізична SIM-картка або інший фізичний носій, який не має цінності або практичного використання для реалізації декларованих можливостей і цілей, без послуг Оператора. Оператор передає, пересилає або продає фізичну SIM-картку, за оплату або безкоштовно, через заявлені служби та методи доставки або через третіх осіб. Користувач погоджується, розуміє і готовий виконати дії та надати дані, якщо такі умови задекларовані Оператором, для використання SIM. Користувач погоджується, що повернення SIM неможливе, з причини небажання або неможливості виконати необхідні дії або надати потрібні дані, для реалізації можливостей задекларованих Оператором.
3.4 Сервіс надається за допомогою технічних та інформаційних можливостей Оператора, як задекларовано в описах на сторінках сайту Оператора, які відносяться безпосередньо до придбаного або отриманого товару, послуги або сервісу. Користувач погоджується, що готовий надати всі необхідні дані та виконати всі необхідні дії, для реалізації можливостей задекларованих Оператором.

4. Умови та порядок розгляду претензій, розв’язання проблем та повернення товарів, послуг та сервісів

4.1 Користувач купуючи eSIM погоджується, що eSIM не підлягає поверненню та обміну, за виключенням випадків, коли Оператор приймає самостійне рішення про повернення або заміну eSIM.
4.1.1 Користувач купуючи eSIM погоджується, що у випадках, коли eSIM функціонує не так, як описано на сайтах Оператора або eSIM та якісь пов’язані з послугою сервіси не працюють належним чином, він спочатку докладе зусиль для розв’язання проблеми, згідно з інструкцією, що відноситься до обраної eSIM.
4.1.2 Для надсилання претензії, що стосується eSIM, користувач зобов’язується надіслати оператору email на [email protected], з темою “Претензія eSIM” та зазначити в листі такі дані:
1. Номер eSIM;
2. Номер телефону та email, які були вказані при замовленні;
3. Фото паспорта;
4. Скріншоти листування з технічною підтримкою Оператора, де вказано, що можливо скласти претензію для обміну eSIM;
5. Короткий опис проблеми, суть претензії та заяву, що інформація про послугу не буде передана третім особам або використана Користувачем.
4.1.3 Оператор розглядає претензії протягом 5 днів і повідомляє користувача про прийняте рішення.
4.1.4 Якщо Оператор прийняв рішення обміняти eSIM або здійснити повернення коштів, він відправляє користувачеві нову eSIM в максимально швидкий термін. Якщо оператор прийняв рішення здійснити повернення коштів, він здійснює повернення протягом 10 робочих днів, про що повідомляє Користувача.
4.2 Користувач купуючи SIM погоджується, що SIM не підлягає поверненню, а тільки обміну у випадках, коли перевірка Оператора підтвердила, що SIM неможливо використовувати через несправність.
4.2.1 Користувач купуючи SIM погоджується, що у випадках, коли SIM функціонує не так, як описано на сайтах Оператора або SIM та якісь пов’язані з послугою сервіси не працюють належним чином, він спочатку докладе зусиль для розв’язання проблеми, згідно з інструкцією, що відноситься до обраної SIM.
4.2.2 Для надсилання претензії та заявки на обмін SIM, користувач зобов’язується надіслати Оператору email на [email protected], з темою “Претензія eSIM” та зазначити в листі такі дані:
1. Номер eSIM;
2. Номер телефону та email, які були вказані при замовленні;
3. Фото паспорта;
4. Скріншоти листування з технічною підтримкою Оператора, де вказано, що можливо скласти претензію для обміну SIM;
5. Короткий опис проблеми, суть претензії та заяву, що інформація про послугу не буде передана третім особам або використана Користувачем.

4.1.3 Оператор розглядає претензії протягом 5 днів і повідомляє користувача про прийняте рішення.
4.1.4 Якщо Оператор прийняв рішення обміняти eSIM або здійснити повернення коштів, він надсилає користувачеві нову eSIM у максимально швидкий термін. Якщо оператор прийняв рішення здійснити повернення коштів, він здійснює повернення протягом 10 робочих днів, про що повідомляє Користувача.
4.2 Користувач купуючи SIM погоджується, що SIM не підлягає поверненню, а тільки обміну у випадках, коли перевірка Оператора підтвердила, що SIM неможливо використовувати через несправність.
4.2.1 Користувач купуючи SIM погоджується, що у випадках, коли SIM функціонує не так, як описано на сайтах Оператора або SIM та якісь пов’язані з послугою сервіси не працюють належним чином, він спочатку докладе зусиль для розв’язання проблеми, згідно з інструкцією, що відноситься до обраної SIM.
4.2.2 Для надсилання претензії та заявки на обмін SIM, користувач зобов’язується надіслати Оператору email на [email protected], з темою “Претензія eSIM” та зазначити в листі такі дані:
1. Номер eSIM;
2. Номер телефону та email, які були вказані при замовленні;
3. Фото паспорта;
4. Скріншоти листування з технічною підтримкою Оператора, де вказано, що можливо скласти претензію для обміну SIM;
5. Короткий опис проблеми, суть претензії та заяву, що інформація про послугу не буде передана третім особам або використана Користувачем.
4.2.3 Оператор розглядає претензії протягом 5 днів і повідомляє користувача про прийняте рішення.
4.2.4 Якщо Оператор прийняв рішення обміняти SIM або здійснити повернення коштів, він відправляє користувачеві нову SIM в максимально швидкий термін. Якщо оператор прийняв рішення здійснити повернення коштів, він здійснює повернення протягом 10 робочих днів, про що повідомляє Користувача.
4.3 Користувач, купуючи товар, погоджується, що товар підлягає поверненню та обміну, згідно з гарантіями та умовами, наданими виробником або дистриб’ютором даної моделі товару.
4.1.1 Користувач, купуючи товар, погоджується, що у випадках, коли товар функціонує не так, як описано на сайтах Оператора або третіх осіб, або товар і якісь пов’язані з послугою сервіси не працюють належним чином, він спочатку докладе зусиль для розв’язання проблеми відповідно до інструкцій, що відносяться до обраного товару.
4.4 Користувач погоджується, що купуючи, використовуючи або орендуючи, товари, сервіси або послуги на сайтах Оператора, він не має претензій до Оператора, в разі виникнення проблем, які виникли через дії або бездіяльність третіх осіб. Третіми особами в пункті 4.4. слід вважати служби доставки, кур’єрські служби, платіжні системи, оператори поштових сервісів (фізичних та електронних), партнерів Оператора, які можуть брати участь у процесі купівлі, оренди або використання товарів, послуг і сервісів.
4.4.1 У разі виникнення ситуацій, описаних у пункті 4.4, Користувач погоджується, що готовий докласти максимум зусиль для розв’язання проблем, що виникли внаслідок дій або бездіяльності третіх осіб і не має претензій до Оператора.

 

 

Условия возврата магазина isim.net.ua

Товар, заказанный в нашем Интернет магазине, вы можете вернуть (обменять) в течение 14 дней, не считая дня покупки, согласно закону Украины «О защите прав потребителя», если этот товар не попадает в перечень товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену (возврату) согласно Постановления Кабинета Министров Украины №172.

Обязательные условия для возврата или обмена товара:

  1. Товар должен быть полностью укомплектован
  2. Наличие оригинальной и неповрежденной упаковки.
  3. Сим карта должна быть не активированной, без каких либо следов эксплуатации.

Перед тем, как вернуть товар, необходимо обязательно связаться с менеджером для оформления заявки на возврат. Возврат осуществляется по Новой почте.

Возврат через Новую почту

  1. Товар можно вернуть Новой почтой в течение 14 дней с момента получения заказа.
  2. Для отправки товара необходимо в технической поддержке (красная кнопка) получить реквизиты для отправки возврата у менеджера.
  3. Пересылка товара осуществляется за счет покупателя, посылка не должна содержать обратный или наложенный платеж.
  4. После отправки товара необходимо сообщить менеджеру номер декларации.
  5. После возврата товара при условии сохранения его потребительских свойств и товарного вида осуществляется возврат денежных средств в течение 14 дней после отправки.

 

Гарантийные обязательства и возврат бракованного товара.

В течении 30 дней с момента покупки, в случае если товар оказался бракованным (сим карту невозможно активировать) и клиент получил в технической поддержке isim.net.ua соответствующее заключение, он может быть заменен на новый или возвращен. В этом случае клиент должен выслать товар через новую почту и указать в технической поддерже, номер накладной отправки. После возврата товара продавец в течении 7 дней, проводит техническую осмотр неисправного товара и в случае, если нет каких либо технических повреждений, вмешательств в работу тарифных планов и операторских настроек со стороны пользователя, возвращает полную стоимость товара или заменяет товар на новый\аналогичный.

Основные положения

1. ISIM – бренд, под которым объединены все виртуальные и физические ресурсы, которые предоставляют услуги, сервисы и продают товары на сайтах , на которых официально размещена торговая марка ISIM или в партнёрских сетях, в разных странах мира.
2. ISIM – не является оператором связи и не несёт ответственности за изменение тарифов операторами.
3. ISIM – не является производителем товаров и не несёт ответственности за изменение спецификаций производителями.
4. ISIM – не влияет на работу электронных систем передачи данных третьими сторонами и не гарантирует их корректную работу, но обязуется оказывать собственные услуги и сервисы максимально быстро, помогая решить Пользователям проблемы, которые возникли во время взаимодействия с ресурсами, сервисами и услугами, которые Оператор публикует на своих сайтах.
5. Покупая или арендуя услугу, сервис или товар, Пользователь соглашается со всеми условиями, политиками и правилами, опубликованными на этой странице.

Политика в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями закона «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые ISIM (далее – Оператор/Обработчик данных).
1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайтах, на которых официально размещена торговая марка ISIM.

2. Основные понятия, используемые в Политике

2.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).
2.3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресам, на которых официально размещена торговая марка ISIM.
2.4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
2.5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных.
2.6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
2.7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
2.8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайтов, на которых официально размещена торговая марка ISIM.
2.9. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения, – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном Законом о персональных данных (далее – персональные данные, разрешенные для распространения).
2.10. Пользователь – любой посетитель веб-сайтов, на которых официально размещена торговая марка ISIM.
2.11. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
2.12. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.
2.13. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу.
2.14. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Основные права и обязанности Оператора

3.1. Оператор имеет право:
– получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и/или документы, содержащие персональные данные;
– в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных;
– самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных или другими законами.
3.2. Оператор обязан:
– предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию, касающуюся обработки его персональных данных;
– организовывать обработку персональных данных в порядке, установленном действующим законодательством;
– отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;
– сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса;
– публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей Политике в отношении обработки персональных данных;
– принимать правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;
– прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, прекратить обработку и уничтожить персональные данные в порядке и случаях, предусмотренных Законом о персональных данных;
– исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о персональных данных.

4. Основные права и обязанности субъектов персональных данных

4.1. Субъекты персональных данных имеют право:
– получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен Законом о персональных данных;
– требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
– выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных данных в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг;
– на отзыв согласия на обработку персональных данных;
– обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке его персональных данных;
– на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством.
4.2. Субъекты персональных данных обязаны:
– предоставлять Оператору достоверные данные о себе;
– сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных данных.
4.3. Лица, передавшие Оператору недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом субъекте персональных данных без согласия последнего, несут ответственность в соответствии с законодательством.

5. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя

5.1. Фамилия, имя, отчество.
5.2. Электронный адрес.
5.3. Номера телефонов.
5.4. Данные документов и платёжных инструментов.
5.5. Адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания.
5.6. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики.
5.7. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.
5.8. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, Оператором осуществляется только по согласию Пользователя.
5.9. Обработка персональных данных, разрешенных для распространения, из числа специальных категорий персональных данных, указанных Законе о персональных данных, допускается, если соблюдаются запреты и условия, предусмотренные Законом о персональных данных.
5.10. Согласие Пользователя на обработку персональных данных, разрешенных для распространения в публичном доступе или лицам, которые не связаны с предоставлением Оператором услуг, сервисов или предоставлением товаров, оформляется отдельно от других согласий на обработку его персональных данных. При этом соблюдаются условия, предусмотренные Законом о персональных данных. Требования к содержанию такого согласия устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных.
5.10.1 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, Пользователь предоставляет Оператору непосредственно.
5.10.2 Оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения указанного согласия Пользователя опубликовать информацию об условиях обработки, о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных для распространения.
5.10.3 Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна быть прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных. Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться только Оператором, которому оно направлено.
5.10.4 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, прекращает свое действие с момента поступления Оператору требования, указанного в п. 5.9.3 настоящей Политики в отношении обработки персональных данных.

6. Принципы обработки персональных данных

6.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.
6.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных или допускается, по согласию Пользователя.
6.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
6.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
6.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки.
6.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые меры и/или обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
6.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законом.

7. Цели обработки персональных данных

7.1. Цель обработки персональных данных Пользователя:
– информирование Пользователя посредством отправки электронных писем;
– заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров;
– передача данных третьим сторонам, если услуга, сервис или товар Оператора, предполагает и предупреждает о подобном механизме предоставления услуги, сервиса или продажи товара;
– предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайтах, на которых официально размещена торговая марка ISIM.
7.2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты [email protected] с пометкой «Отказ от уведомлений о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
7.3. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.

8. Правовые основания обработки персональных данных

8.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных Оператором являются:
– уставные (учредительные) документы Оператора;
– договоры, заключаемые письменно, устно и декларативно, между оператором и субъектом персональных данных;
– законы, иные нормативно-правовые акты в сфере защиты персональных данных;
– согласия Пользователей на обработку их персональных данных, на обработку персональных данных, разрешенных для распространения.
8.2. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайтах, на которых официально размещена торговая марка ISIM или направленные Оператору посредством электронной почты. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
8.3. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).
8.4. Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие свободно, своей волей и в своем интересе.

9. Условия обработки персональных данных

9.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
9.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных договором или законом, для реализации услуг, сервисов, предоставления товаров и осуществления возложенных на оператора функций, полномочий и обязанностей.
9.3. Обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством об исполнительном производстве.
9.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем.
9.5. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных.
9.6. Осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее – общедоступные персональные данные).
9.7. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с законом.

10. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных

10.1. Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
10.2. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
10.3. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с предоставлением Оператором Пользователю услуг, сервисов и предоставления товаров или исполнением законодательства.
10.4. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора [email protected] с пометкой «Актуализация персональных данных».
10.5. Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, для которых были собраны персональные данные, если иной срок не предусмотрен договором или действующим законодательством.
Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора [email protected] с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
10.6. Вся информация, которая собирается сторонними сервисами, в том числе платежными системами, средствами связи и другими поставщиками услуг, хранится и обрабатывается указанными лицами (Операторами) в соответствии с их Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности. Субъект персональных данных и/или Пользователь обязан самостоятельно своевременно ознакомиться с указанными документами. Оператор не несет ответственность за действия третьих лиц, в том числе указанных в настоящем пункте поставщиков услуг.
10.7. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных для распространения, не действуют в случаях обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством.
10.8. Оператор при обработке персональных данных обеспечивает конфиденциальность персональных данных.
10.9. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.
10.10. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия субъекта персональных данных или отзыв согласия субъектом персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных.

11. Перечень действий, производимых Оператором с полученными персональными данными

11.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.
11.2. Оператор осуществляет автоматизированную обработку персональных данных с получением и/или передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой.

12. Трансграничная передача персональных данных

12.1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться, насколько это возможно, в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.
12.2. Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

13. Конфиденциальность персональных данных

13.1. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законом.

14. Заключительные положения

14.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты [email protected].
14.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
14.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://isim.net.ua/usloviya-vozvrata/


Порядок и правила предоставления услуг, сервисов и товаров, возврат и разрешение споров.

1. Общие положения

1.1. Настоящие порядок и правила составлены в соответствии с требованиями законов стран, в которых Оператор ведёт законную деятельность.
1.2. Заказывая, покупая или арендуя любой товар, сервис или услугу на любом из сайтов Оператора, на которых официально размещена торговая марка ISIM. Пользователь подтверждает, что ознакомлен и согласен с данным порядком, правилами и основными понятиями, а также соглашается действовать согласно порядку, правилам и будет действовать и использовать услуги, сервисы и товары, согласно предназначению и описаниям указанным на сайте Оператора.
1.3. Заказывая, покупая или арендуя любой товар, сервис или услугу на любом из сайтов Оператора, на которых официально размещена торговая марка ISIM. Пользователь обязуется использовать предоставленные товары, сервисы или услуги, для законных действий и согласно предназначению и описанию, которые указаны на сайтах оператора для данного товара, услуги и сервиса. За все действия, которые противоречат закону или предназначению и описанию товара, сервиса или услуги, которые размещены на сайтах Оператора для этих товаров, сервисов или услуг, Пользователь обязуется нести ответственность и принимает и понимает, всю информацию о товарах, услугах и сервисах так, как её публикует Оператор и согласен со всеми уточнениями и объяснениями оператора, если такие будут необходимы.
1.4. При возникновении ситуаций, когда Пользователь не может воспользоваться товарами, услугами или сервисами, которые были заказаны, куплены или арендованы у оператора, Пользователь соглашается действовать согласно Порядку и Правилам Оператора.

2. Основные понятия, используемые в Порядке и правилах

2.1. eSIM – виртуальная электронная услуга, предоставляемая Оператором или третьими лицами, которой можно пользоваться, если устройства Пользователя обладают необходимыми техническими и технологическими параметрами, которые позволяют использовать данный вид услуг и предоставленные контактные и другие данные, предоставленные для оказания услуги, верны, работоспособны и позволяют свободно принимать информацию или услуги.
2.2. SIM – виртуальная электронная услуга, предоставляемая оператором или третьими лицами, для пользования которой нужен физический носитель, который может быть предоставлен Оператором или третьими лицами.
2.3. Сервис – информация или комплекс мер, предоставляемых Пользователю Оператором или третьими лицами, с помощью имеющихся программ, систем, ресурсов, Веб-решений и других возможностей.
2.4. Услуга – вся информация, сервис и т.п., предоставляемая Оператором Пользователю, платно или бесплатно, с помощью технических и информационных возможностей Оператора.
2.5. Товар – физические предметы, которые продаются на сайтах Оператора.

3. Порядок предоставления услуг и сервисов

3.1. Покупка, передача или отправка eSIM означает, что Пользователь подтверждает, что технические и функциональные параметры его устройства, позволяют использовать eSIM и он согласен и понимает, что eSIM не подлежит возврату и обмену.
3.2. Оператор отправляет данные eSIM на email, указанный Пользователем. Пользователь соглашается, что оператор не несёт ответственности за неверные данные указанные Пользователем, что может затруднить доставку eSIM. Пользователь соглашается, что технические возможности и специфика получения email, предполагает, что возможны сбои в работе электронных систем и готов взаимодействовать с Оператором для решения проблем, если они возникнут, в процессе покупки и использования.
3.2.1. Сроки действия тарифов eSIM с помесячной оплатой, где на сайтах Оператора не возможен выбор срока действия, начинают действовать с момента покупки, в течении срока, который заявлен на сайтах Оператора;
3.2.2. Сроки действия тарифов eSIM с подневной оплатой или такие, для которых на сайтах Оператора, доступен выбор срока действия, начинают действовать с момента указанного Пользователем при заказе;
3.3. SIM – физическая SIM-карта или другой физический носитель, который не имеет ценности или практического использования для реализации декларируемых возможностей и целей, без услуг Оператора. Оператор передаёт, пересылает или продаёт физическую SIM-карту, за оплату или бесплатно, через заявленные службы и методы доставки или через третьих лиц. Пользователь соглашается, понимает и готов выполнить действия и предоставить данные, если такие условия задекларированы Оператором, для использования SIM. Пользователь соглашается, что возврат SIM невозможен, по причине нежелания или невозможности выполнить необходимые действия или предоставить нужные данные, для реализации возможностей задекларированных Оператором.
3.4. Сервис предоставляется посредством технических и информационных возможностей Оператора, как задекларировано в описаниях на страницах сайта Оператора, которые относятся непосредственно к купленному или полученному товару, услуге или сервису. Пользователь соглашается, что готов предоставить все необходимые данные и выполнить все необходимые действия, для реализации возможностей задекларированных Оператором.

4. Условия и порядок рассмотрения претензий, решения проблем и возврата товаров, услуг и сервисов

4.1. Пользователь покупая eSIM соглашается, что eSIM не подлежит возврату и обмену, за исключением случаев, когда Оператор принимает самостоятельное решение о возврате или замене eSIM.
4.1.1. Пользователь покупая eSIM соглашается, что в случаях, когда eSIM функционирует не так, как описано на сайтах Оператора или eSIM и какие-то связанные с услугой сервисы не работают должным образом, он изначально приложит усилия по решению проблемы, согласно инструкций, которые относятся к выбранной eSIM.
4.1.2. Для отправки претензии, которая относится к eSIM, пользователь обязуется отправить оператору email на [email protected], с темой “Претензия eSIM” и указать в письме следующие данные:
1. Номер eSIM;
2. Номер телефона и email, которые были указаны при заказе;
3. Фото паспорта;
4. Скриншоты переписки с технической поддержкой Оператора, где указано, что возможно составить претензию для обмена eSIM;
5. Короткое описание проблемы, суть претензии и заявление, что информация о услуге не будет передана третьим лицам или использована Пользователем.
4.1.3. Оператор рассматривает претензии в течении 5 дней и уведомляет пользователя о принятом решении.
4.1.4. Если Оператор принял решение обменять eSIM или осуществить возврат средств, он отправляет пользователю новую eSIM в максимально быстрый срок. Если оператор принял решение осуществить возврат средств, он осуществляют возврат в течении 10 рабочих дней, о чём уведомляет Пользователя.
4.2. Пользователь покупая SIM соглашается, что SIM не подлежит возврату, а только обмену в случаях, когда проверка Оператора подтвердила, что SIM невозможно использовать по причине неисправности.
4.2.1. Пользователь покупая SIM соглашается, что в случаях, когда SIM функционирует не так, как описано на сайтах Оператора или SIM и какие-то связанные с услугой сервисы не работают должным образом, он изначально приложит усилия по решению проблемы, согласно инструкций, которые относятся к выбранной SIM.
4.2.2. Для отправки претензии и заявки на обмен SIM, пользователь обязуется отправить Оператору email на [email protected], с темой “Претензия eSIM” и указать в письме следующие данные:
1. Номер eSIM;
2. Номер телефона и email, которые были указаны при заказе;
3. Фото паспорта;
4. Скриншоты переписки с технической поддержкой Оператора, где указано, что возможно составить претензию для обмена SIM;
5. Короткое описание проблемы, суть претензии и заявление, что информация о услуге не будет передана третьим лицам или использована Пользователем.
4.2.3. Оператор рассматривает претензии в течении 5 дней и уведомляет пользователя о принятом решении.
4.2.4. Если Оператор принял решение обменять SIM или осуществить возврат средств, он отправляет пользователю новую SIM в максимально быстрый срок. Если оператор принял решение осуществить возврат средств, он осуществляют возврат в течении 10 рабочих дней, о чём уведомляет Пользователя.
4.3. Пользователь покупая товар соглашается, что товар подлежит возврату и обмену, согласно гарантий и условий, предоставленных производителем или дистрибьютором данной модели товара.
4.1.1. Пользователь покупая товар соглашается, что в случаях, когда товар функционирует не так, как описано на сайтах Оператора или третьих лиц или товар и какие-то связанные с услугой сервисы не работают должным образом, он изначально приложит усилия по решению проблемы, согласно инструкций, которые относятся к выбранному товару.
4.4. Пользователь соглашается, что покупая, используя или арендуя, товары, сервисы или услуги на сайтах Оператора, он не имеет претензий к Оператору, в случае возникновения проблем, которые возникли по причине действий или бездействий третьих лиц. Третьими лицами в пункте 4.4. следует считать службы доставки, курьерские службы, платёжные системы, операторы почтовых сервисов (физических и электронных), партнёров Оператора, которые могут участвовать в процессе покупки, аренды или использования товаров, услуг и сервисов.
4.4.1. В случае возникновения ситуаций, описанных в пункте 4.4., Пользователь соглашается, что готов приложить максимум усилий для решения проблем, которые возникли по причине действий или бездействий третьих лиц и не имеет претензий к Оператору.